Säljdriven tillväxt

Fakta Säljindikatorn

Säljindikatorn är ett verktyg du använder för affärsplanering, på konferenser och vid beslut om hur ni ska agera för att öka försäljningen. Ett verktyg som kan öka er försäljning med flera procent.

Det här får du:
– En rapport två gånger per år med färsk kunskap om viktiga och aktuella frågor inom försäljning.
– Fyra tillfällen per år där du via telefon och dator får ta del av fördjupad analys och ställa frågor till våra experter – och lyssna på andra chefer.
– Möjlighet att använda rapporten internt i konferenser och möten, för t ex er affärsplanering.
– Fördjupad analys anpassad för ditt företag (tillägg).

Du betalar 1 600 SEK/månad (exkl moms) –
beställ ditt abonnemang här.

Säljindikatorn är den enskilt viktigaste kunskapskällan inom säljdriven tillväxt och ger kunskap om hur 100 svenska börsbolag tänker, planerar och agerar för att öka sin försäljning. Säljindikatorn baseras på intervjuer med 100 sälj- och marknadschefer på svenska börsbolag som genomförs av PMP Marknadskonsult två gånger per år.