Säljdriven tillväxt

Fler börsbolag ser avmattning (DI)

Marknadsoron har sänkt framtidstron hos börsbolagen. Av 100 tillfrågade försäljnings- och marknadschefer på svenska börsbolag tror fyra av tio inte att försäljningen ökar under hösten…

Läs hela artikeln från Dagens Industri (pdf)