Säljdriven tillväxt

Företag ger rabatter i slutet av kvartalen (DI)

Drygt hälften av de svenska börsföretagen ger rabatt på sina produkter i slutet av ett kvartal för att få dem sålda innan det nya kvartalet börjar…

Läs mer från Dagens Industri (pdf)