Säljdriven tillväxt

Företagen är slösaktiga (DI)

Förra året lade svenska företag över 66 miljarder kronor på marknadsföring. Ändå är det bara fyra av tio börsbolag som bryr sig om att mäta om investeringen leder till ökad försäljning, visar en ny undersökning.

Läs hela artikeln från Dagens Industri.