Säljdriven tillväxt

Vinn och utveckla kunder
tillsammans med oss

Våra kundsamarbeten är framgångsrika. ABB, Skanska, Previa, Sweco och CGI är exempel på kunder som i mer än tio år samarbetat med oss på PMP kring säljdriven tillväxt. Vi arbetar internationellt för våra kunder och har språkkompetens för ett flertal länder.

Vår affärsidé
PMP tillför säljdriven tillväxt till ledande företag med kvalificerad försäljning. Med professionalism, erfarenhet och kunskap tillför vi affärsmöjligheter och framåtanda.

Esomar research