Säljdriven tillväxt

Resultatgaranti
för säljdriven tillväxt!

PMP kan ge dig garanti på att du når de resultat du vill uppnå. Det innebär delad risk där PMPs fulla ersättning faller ut först när resultaten uppnåtts. PMP kompenseras för detta risktagande genom att vi erhåller en premie när målet är nått – en win-win-premie!

Resultatgarantin kan användas i uppdrag där det finns en tydlig och mätbar målbild. Det kan exempelvis vara:
– Antal nya kunder som ni skriver kontrakt med.
– Antal affärsmöjligheter som PMP levererar.
– Antal kundmöten med utpekade kunder och kontaktpersoner som ni genomför.
– Ökad marknadsnärvaro hos era säljare.
– Uppmärksamhetsvärde i kommunikation.
– Antal deltagare på ett seminarium.
– Antal svar i en kundenkät.

Resultatgaranti innebär att PMP tar tydligare och större ansvar för era affärer. Det vill vi diskutera vidare med dig – kontakta oss så berättar vi mer!