Säljdriven tillväxt

Tillväxtkrav hotar branschen (CS)

Många företag tvingas offra lönsamhet för tillväxt. Företagen gör därmed problemet värre för sig och hela it-branschen genom ett kortsiktigt kvartalstänkande med onödiga rabatter…

Läs hela artikeln från Computer Sweden (pdf)