Säljdriven tillväxt

Nya affärer
med befintliga kunder

En stor kund är ibland så omfattande att den i sig kan betraktas som en ”marknad”. Med vår erfarenhet kan vi tillföra nya förutsättningar för er att utveckla affären hos era storkunder. Ni går från att vara erkänd inom ett affärsområde hos en kund till nya affärsområden hos samma kund. Nya kontaktvägar, ny kundinformation, nytänkande och metodiskt arbete ger nya möjligheter. Vi tillför information, framåtanda och systematik för förbättrat säljresultat!

Att utveckla befintliga kundrelationer:
– Kartläggning av nya och bredare kontaktvägar
– Kontakt med fler personer hos befintliga kunder
– Kartlägga behov och verksamhetsförändringar (nya affärsmöjligheter)
– Kunskap om hur konkurrenter opererar hos era kunder
– Påverka kunderna via kommunikation
– Utveckla relationer genom möten, workshops och seminarier
– Ge säljare ny energi, metodstöd och inspiration
– Mål, mätning och resultat
– Analysera, dra slutsatser och vidta rätt åtgärder