Säljdriven tillväxt

Nya kunder
att göra affärer med

Vi vet hur du ska göra för att hitta och vinna nya kunder – PMP har utvecklat en systematik som håller hela vägen till order. Hemligheten är att genom marknadsföring vaska fram rätt affärsmöjligheter som era säljare sedan omvandlar till order – att identifiera rätt nykunder och skapa förutsättningar för säljare/kundteam att göra ett bra arbete. ”First Meeting Excellence” är ett exempel på hur vi tränar och coachar säljare till mer framgångsrikt nykundsarbete.

Att vinna nya kunder:
- Identifiera målmarknad
- Samla in kunskap om nykunder
- Säljdriven kommunikation – kommunicera med nykunder
- Identifiera affärsmöjligheter hos nykunder
- Utbildning och praktisk träning av säljare i affärsmannaskap och
  First Meeting Excellence
- Skapa relationer genom möten, workshops och seminarier
- Mäta och styra nykundsarbete
- Analysera, dra slutsatser och vidta rätt åtgärder