PMP leder Think Tanks med e-handelsbolag

Castellum har gett PMP i uppdrag att samla eliten inom e-handel till ett nytt koncept som vi kallar The Think Tank. E-handeln ökar explosionsartat och det finns stora behov av nya logistikanlägningar, något Castellum tillhandahåller. De PMP-ledda eventen i Göteborg och Stockholm ger e-handlarna möjlighet att träffa företrädare för framgångsrika e-handelsbolag för att utbyta erfarenheter och bygga relationer. Det har upplevts mycket positivt, vilket rösterna från de här två deltagarna understryker:

”Jag har varit i branschen i 25 år och trodde jag kunde allt. Men efter det här har jag insett att jag har mycket kvar att lära.”

” De flesta av oss har sett varandra, men aldrig träffats. Nu får vi tillfälle till det, och det är värdefullt.”