Nästa steg av Svenskt Säkerhetsindex

I våras fick PMP i uppdrag av säkerhetsföretaget Basalt att ta fram Svenskt Säkerhetsindex (SSI) en unik studie om hot och risker i det svenska samhället. Vi genomförde 100 intervjuer med samhällsviktiga beslutsfattare om hur de ser på hotbilden mot Sverige ur olika perspektiv. Studien har blivit mycket uppmärksammad och nu har vi fått förtroendet att genomföra steg 2 av SSI, som ger en unik samlad insikt i viktiga frågor kring trygghet och säkerhet, hot och risker.