Våra tjänster

Investera en tusenlapp – få 19,5 gånger pengarna tillbaka

Just nu är PMP ROI (Return on Investment) 19,5, vilket betyder att varje investerad tusenlapp ger 19 500 kronor tillbaka i form av ökad försäljning inom 36 månader. Det här är resultatet av vårt sätt att arbeta, med beprövade arbetsmetoder som utgår från de mest effektiva sätten att öka försäljningen – vinna nya kunder och utveckla försäljningen hos befintliga uppdragsgivare.

PMP ROI är vår egen metod. Med den mäter och utvärderar vi alla uppdrag så att du vet exakt vad din investering ger tillbaka. Just nu är det 19,5 gånger pengarna.

Senaste nytt

 • Esri i ny affär med Statens Fastighetverk

  Esri Sverige, en av PMP:s spännande uppdragsgivare, tog nyligen hem en affär med Statens Fastighetsverk på 1,9 MSEK. Esri är landets ledande leverantör av GIS (geografiska informationssystem) och samarbetar bland annat med Trafikverket. PMP har varit delaktig i initieringen av denna affär genom att kvalificera kunden i tidigt skede och skapat ett första viktigt affärsmöte.

 • Nästa steg av Svenskt Säkerhetsindex

  I våras fick PMP i uppdrag av säkerhetsföretaget Basalt att ta fram Svenskt Säkerhetsindex (SSI) en unik studie om hot och risker i det svenska samhället. Vi genomförde 100 intervjuer med samhällsviktiga beslutsfattare om hur de ser på hotbilden mot Sverige ur olika perspektiv. Studien har blivit mycket uppmärksammad och nu har vi fått förtroendet att genomföra steg 2 av SSI, som ger en unik samlad insikt i viktiga frågor kring trygghet och säkerhet, hot och risker.

 • Framgång för Applied Nano Surfaces ger PMP fortsatt förtroende

  Det högteknologiska Uppsalaföretaget Applied Nano Surfaces erbjuder unika ytbehandlingsteknologier för att minska friktion och slitage i inustriella applikationer och fordonsappliaktioner. I våras hjälpte PMP Johan Falk, Director Global Sales, att boka möten med top-of-the-line-kunder i Sverige. Uppdraget blev en stor framgång, Johan har initierat flera affärer tack vare detta – och har nu gett PMP i uppdrag att boka ännu fler.

 • PMP leder Think Tanks med e-handelsbolag

  Castellum har gett PMP i uppdrag att samla eliten inom e-handel till ett nytt koncept som vi kallar The Think Tank. E-handeln ökar explosionsartat och det finns stora behov av nya logistikanlägningar, något Castellum tillhandahåller. De PMP-ledda eventen i Göteborg och Stockholm ger e-handlarna möjlighet att träffa företrädare för framgångsrika e-handelsbolag för att utbyta erfarenheter och bygga relationer. Det har upplevts mycket positivt, vilket rösterna från de här två deltagarna understryker:

  ”Jag har varit i branschen i 25 år och trodde jag kunde allt. Men efter det här har jag insett att jag har mycket kvar att lära.”

  ” De flesta av oss har sett varandra, men aldrig träffats. Nu får vi tillfälle till det, och det är värdefullt.”

 • Esri i ny affär med Statens Fastighetverk

  Esri Sverige, en av PMP:s spännande uppdragsgivare, tog nyligen hem en affär med Statens Fastighetsverk på 1,9 MSEK. Esri är landets ledande leverantör av GIS (geografiska informationssystem) och samarbetar bland annat med Trafikverket. PMP har varit delaktig i initieringen av denna affär genom att kvalificera kunden i tidigt skede och skapat ett första viktigt affärsmöte.

 • Nästa steg av Svenskt Säkerhetsindex

  I våras fick PMP i uppdrag av säkerhetsföretaget Basalt att ta fram Svenskt Säkerhetsindex (SSI) en unik studie om hot och risker i det svenska samhället. Vi genomförde 100 intervjuer med samhällsviktiga beslutsfattare om hur de ser på hotbilden mot Sverige ur olika perspektiv. Studien har blivit mycket uppmärksammad och nu har vi fått förtroendet att genomföra steg 2 av SSI, som ger en unik samlad insikt i viktiga frågor kring trygghet och säkerhet, hot och risker.

 • Framgång för Applied Nano Surfaces ger PMP fortsatt förtroende

  Det högteknologiska Uppsalaföretaget Applied Nano Surfaces erbjuder unika ytbehandlingsteknologier för att minska friktion och slitage i inustriella applikationer och fordonsappliaktioner. I våras hjälpte PMP Johan Falk, Director Global Sales, att boka möten med top-of-the-line-kunder i Sverige. Uppdraget blev en stor framgång, Johan har initierat flera affärer tack vare detta – och har nu gett PMP i uppdrag att boka ännu fler.

 • PMP leder Think Tanks med e-handelsbolag

  Castellum har gett PMP i uppdrag att samla eliten inom e-handel till ett nytt koncept som vi kallar The Think Tank. E-handeln ökar explosionsartat och det finns stora behov av nya logistikanlägningar, något Castellum tillhandahåller. De PMP-ledda eventen i Göteborg och Stockholm ger e-handlarna möjlighet att träffa företrädare för framgångsrika e-handelsbolag för att utbyta erfarenheter och bygga relationer. Det har upplevts mycket positivt, vilket rösterna från de här två deltagarna understryker:

  ”Jag har varit i branschen i 25 år och trodde jag kunde allt. Men efter det här har jag insett att jag har mycket kvar att lära.”

  ” De flesta av oss har sett varandra, men aldrig träffats. Nu får vi tillfälle till det, och det är värdefullt.”

Kunder

Vi krokar arm med våra kunder, och med målmedvetenhet och väl beprövade metoder hittar vi lösningar som gör att de blir mer proaktiva, effektivare – och mer lönsamma. Här möter du några av dem som har lyckats. 

 • Stefan Lindqvist, Head of Sales Development - 3 Step IT

  Stefan Lindqvist, Head of Sales Development - 3 Step IT

  ”Vi förstod vikten av ett proaktivt nykundsarbete för att växa och vinna ny marknad – men med begränsade säljresurser blev det arbetet ändå lite halvhjärtat. Tills vi bestämde oss för att hitta en ny, proaktiv lösning. Nu, efter fyra års metodiskt och målmedvetet arbete har vi kommit till en helt ny nivå. Tillsammans med PMP har vi utvecklat ett samarbete för vårt nykundsarbete baserat på ett smart och effektivt arbetssätt och klara målsättningar. Vår pipeline har kontinuerligt fyllts på med kvalificerade leads. På köpet har vi fått en ökad medvetenhet om styrkorna i vår säljprocess. Det som tidigare var något av ett dåligt samvete driver vi idag med ett helt annat engagemang och fokus. Resultatet? Under 2015 tog vi nya affärer till ett värde av ca 60 MSEK.”
 • Gottfrid Seidevall, Försäljningschef - Bravida Säkerhet

  Gottfrid Seidevall, Försäljningschef - Bravida Säkerhet

  ”Vi har vuxit i snitt 10-15 procent per år de senaste åren, på en marknad som växer 5-7 procent. Och vi har vuxit med lönsamhet. Vi har gått från en reaktiv till proaktiv säljkultur med ökad aktivitetsnivå hos våra säljare. Idag genomför vi fler säljmöten och har också blivit bättre på att identifiera kundernas problem och kvalificera våra kundämnen, vi springer på mer rätt affärer. Samarbetet med PMP har framför allt givit oss verktyg att öka aktivitetsnivån och träffsäkerheten. Vi har också genom hela processen haft en nära, coachande dialog. Det är tufft att driva förändringsarbete, då är det en styrka att ha en extern partner som bollplank. Alla pratar om att man vill genomföra förändringar och bli mer proaktiva – vi har gjort det.”
 • Mikael Wallin, Business Development Director - CGI

  Mikael Wallin, Business Development Director - CGI

  ”Vi bestämde oss för att gå från ord till handling – vi insåg att vår fortsatta framgång krävde ökad proaktivtet i säljarbetet. Målet var framför allt att öka vår kundnärvaro, det vill säga att träffa kunderna oftare och bredda kontaktytan även utanför IT-avdelningarna. Vi ville också träna vår förmåga att lyssna ännu bättre på kunderna för att bättre förstå deras behov och utmaningar och därmed bli mer träffsäkra i våra erbjudanden. Sagt och gjort – sedan dess har vi fördubblat vår kundnärvaro. PMP har hjälpt oss att verkligen få den önskade förändringen att faktiskt hända. Idag är vi mer proaktiva, vågar sticka ut hakan lite mer och skapar nya lönsamma affärer.”
 • Peter Sjölin, Affärschef Entreprenad och Service - Comfort

  Peter Sjölin, Affärschef Entreprenad och Service - Comfort

  ”Vi har precis ingått ett ramavtal med JSB som motsvarar ett värde av 160 MSEK – ett viktigt avtal för våra VVS-entreprenörer. Comfort är en medlemsägd organisation där affären normalt hanteras av den lokala VVS-entreprenören på en lokal marknad. Vi som jobbar centralt inom Comfort ska bidra med större nationella entreprenadaffärer som kommer de lokala medlemsföretagen till del. Vår utmaning är att med få personer hinna driva på i den takt vi önskar. Därför tog vi beslutet att ta PMPs hjälp för att snabbare komma framåt. Samarbetet med PMP har bl a resulterat i identifiering och kvalificering av rätt kunder och målpersoner, vilket gett kvalificerade affärsmöten med rätt beslutsfattare på de utvalda verksamheterna. Nu har vi tillsammans hittat en väg till en nationell marknad som våra lokala medlemsföretag själva inte adresserar – nu kommer vi snabbt och effektivt framåt mot nya affärer!”

Kunder

Vi krokar arm med våra kunder, och med målmedvetenhet och väl beprövade metoder hittar vi lösningar som gör att de blir mer proaktiva, effektivare – och mer lönsamma. Här möter du några av dem som har lyckats.

 • Stefan Lindqvist, Head of Sales Development - 3 Step IT

  ”Vi förstod vikten av ett proaktivt nykundsarbete för att växa och vinna ny marknad – men med begränsade säljresurser blev det arbetet ändå lite halvhjärtat. Tills vi bestämde oss för att hitta en ny, proaktiv lösning. Nu, efter fyra års metodiskt och målmedvetet arbete har vi kommit till en helt ny nivå. Tillsammans med PMP har vi utvecklat ett samarbete för vårt nykundsarbete baserat på ett smart och effektivt arbetssätt och klara målsättningar. Vår pipeline har kontinuerligt fyllts på med kvalificerade leads. På köpet har vi fått en ökad medvetenhet om styrkorna i vår säljprocess. Det som tidigare var något av ett dåligt samvete driver vi idag med ett helt annat engagemang och fokus. Resultatet? Under 2015 tog vi nya affärer till ett värde av ca 60 MSEK.”
 • Gottfrid Seidevall, Försäljningschef - Bravida Säkerhet

  ”Vi har vuxit i snitt 10-15 procent per år de senaste åren, på en marknad som växer 5-7 procent. Och vi har vuxit med lönsamhet. Vi har gått från en reaktiv till proaktiv säljkultur med ökad aktivitetsnivå hos våra säljare. Idag genomför vi fler säljmöten och har också blivit bättre på att identifiera kundernas problem och kvalificera våra kundämnen, vi springer på mer rätt affärer. Samarbetet med PMP har framför allt givit oss verktyg att öka aktivitetsnivån och träffsäkerheten. Vi har också genom hela processen haft en nära, coachande dialog. Det är tufft att driva förändringsarbete, då är det en styrka att ha en extern partner som bollplank. Alla pratar om att man vill genomföra förändringar och bli mer proaktiva – vi har gjort det.”
 • Mikael Wallin, Business Development Director - CGI

  ”Vi bestämde oss för att gå från ord till handling – vi insåg att vår fortsatta framgång krävde ökad proaktivtet i säljarbetet. Målet var framför allt att öka vår kundnärvaro, det vill säga att träffa kunderna oftare och bredda kontaktytan även utanför IT-avdelningarna. Vi ville också träna vår förmåga att lyssna ännu bättre på kunderna för att bättre förstå deras behov och utmaningar och därmed bli mer träffsäkra i våra erbjudanden. Sagt och gjort – sedan dess har vi fördubblat vår kundnärvaro. PMP har hjälpt oss att verkligen få den önskade förändringen att faktiskt hända. Idag är vi mer proaktiva, vågar sticka ut hakan lite mer och skapar nya lönsamma affärer.”
 • Peter Sjölin, Affärschef Entreprenad och Service - Comfort

  ”Vi har precis ingått ett ramavtal med JSB som motsvarar ett värde av 160 MSEK – ett viktigt avtal för våra VVS-entreprenörer. Comfort är en medlemsägd organisation där affären normalt hanteras av den lokala VVS-entreprenören på en lokal marknad. Vi som jobbar centralt inom Comfort ska bidra med större nationella entreprenadaffärer som kommer de lokala medlemsföretagen till del. Vår utmaning är att med få personer hinna driva på i den takt vi önskar. Därför tog vi beslutet att ta PMPs hjälp för att snabbare komma framåt. Samarbetet med PMP har bl a resulterat i identifiering och kvalificering av rätt kunder och målpersoner, vilket gett kvalificerade affärsmöten med rätt beslutsfattare på de utvalda verksamheterna. Nu har vi tillsammans hittat en väg till en nationell marknad som våra lokala medlemsföretag själva inte adresserar – nu kommer vi snabbt och effektivt framåt mot nya affärer!”

PMP i media

 • Börsbolagen ser sämre tillväxtutsikter för 2020 än vad de såg 2019 (DI)

  18 januari, 2020

  Fler svenska börsbolag ser en sämre tillväxt under 2020, enligt en färsk undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Oron i svenska bolag: Går mot dystrare tider (DI)

  6 augusti, 2019

  Svenska börsbolag tror på dämpad tillväxt inför andra halvåret 2019 och vidare in i 2020, enligt en färsk undersökning. 

  Läs artikeln på Dagens Industri

 • Tvivel om Huawei i börsbolag (DI)

  26 juni, 2019

  Även om det officiellt aldrig sägs, litar inte svenska börsbolag på Huawei. Av 100 tillfrågade nyckelchefer svarar 94 att de ser en risk med den kinesiska telekomjätten – när de får vara anonyma.

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Kvartalshysterin döms ut (DI)

  23 april, 2019

  En majoritet av börsbolagen vill sluta med kvartalsrapporteringen eftersom systemet hämmar bolagens ekonomiska tillväxt, visar en ny undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Håll ut – i sommar vänder konjunkturen uppåt igen (DI)

  29 januari, 2019

  I sommar vänder det. Det är framför allt under det andra halvåret som börsbolagens försäljningschefer räknar med tillväxt enligt en ny undersökning.

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Sämre humör hos säljchefer (DI)

  4 oktober, 2018

  Optimismen svalnar hos börsbolagens försäljningschefer. Allt färre räknar med att årets försäljning överträffar fjolårets, enligt en ny undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Sextrakasserier förekommer i 6 av 10 börsbolag (SvD)

  6 april, 2018

  Hela sex av tio svenska börsbolag upplever att sexuella trakasserier eller närmanden förekommer i affärssammanhang. Detta enligt en ny undersökning, där 100 börsbolagschefer har intervjuats. 

  Läs artikeln från SvD Näringsliv

 • Börsbolagens säljchefer spår starkt 2018 (DI)

  6 mars, 2018

  Trots en svajig börs ser de noterade bolagen ljust på framtiden. 83 procent av företagen tror att försäljningen ska öka i år, visar en färsk undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Börsbolag sugna på köp (DI)

  4 oktober, 2017

  Ett av tre svenska börsbolag spår att förvärven kommer att öka under det kommande året, enligt den nya Säljindikatorn som publiceras inom kort. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Ett år till valet – här är fackens och företagarnas skilda agendor (SvD)

  9 september, 2017

  Börsbolagen livrädda för osäkerheten i politiken. 

  Läs artikeln från SvD

 • Börsvd:ar inte lika positiva (DI)

  12 augusti, 2017

  Börsbolagen är fortsatt optimistiska om konjunkturen. Men efter första halvåret börjar topparna tona ned förväntningarna på 2017. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Ny undersökning: Sociala medier ökar inte försäljningen (CS)

  9 juni, 2017

  Uppfattningen att sociala medier boostar försäljningen är överskattad enligt en ny undersökning. Svenska börsbolag föredrar i stället kundmöten för att hitta fler affärer. 

  Läs artikeln från Computer Sweden

 • Börsbolag litar inte på upphandlingslagen (DS)

  17 april, 2017

  En majoritet av börsbolagen är missnöjda med de offentliga upphandlingarna. Skattepengar anses inte användas på bästa sätt och misstanke finns om riggade upphandlingar, visar en undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Samhälle

 • Börsbolag missnöjda med offentliga upphandlingar (DN)

  28 mars, 2017

  En majoritet av börsbolagen anser att upphandlingar fungerar dåligt, Visar en ny undersökning. I slutändan kan det handla om slöseri med offentliga medel. 

  Läs artikeln från Dagens Nyheter

 • Börsbolagens säljchefer spår starkt 2017 (DI)

  3 januari, 2017

  Optimismen spirar bland säljcheferna på svenska börsbolag. Fler än åtta av tio spår att försäljningen kommer att öka under 2017, enligt den kommande upplagan av Säljindikatorn som DI tagit del av. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Börsbolag vill slopa kvartalsrapporter (DI)

  17 oktober, 2016

  Två av tre börsnoterade bolag tycker att kvartalsrapporteringen skapar ett allt för kortsiktigt tankesätt på marknaden, visar en ny studie. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Börsbolag räds inte bostadsbrist (DN)

  12 september, 2016

  Två av tre börsbolag anser inte att bostadsbrister påverkar företagets tillväxt, enligt en enkät som marknadskonsulten PMP har låtit göra. 

  Läs artikeln från DN

 • Bolag tror på ökad försäljning i höst (SR)

  22 augusti, 2016

  Många bolag på Stockholmsbörsen är positiva inför hösten. Det visar en undersökning som PMP Marknadskonsult gjort.

  Läs artikeln från Sverige Radio

 • Stockholmsbörsens bolag spår försäljningsökning i höst (AV)

  22 augusti, 2016

  Flera av Stockholmsbörsens bolag är positiva till hösten och spår att försäljningen kommer att öka under andra halvåret i år i jämförelse med samma period i fjol.

  Läsa artikeln från Affärs Världen

 • Svenska storföretag på efterkälken (CS)

  25 september, 2015

  E-handeln för företag som säljer till andra företag, B2B, växer så det knakar. Men de svenska företagen hänger inte med. Tre av fyra börsbolag saknar fortfarande e-handel.

  Läs artikeln hos Computer Sweden

 • Får företag att lyssna på sina kunder (DI)

  7 augusti, 2015

  Extraknäcket för en reklambyrå fick den 19-årige fotbollsspelaren Mikael Julher att byta mål.

  Läs artikeln från Dagens Industri

PMP i media

 • Börsbolagen ser sämre tillväxtutsikter för 2020 än vad de såg 2019 (DI)

  18 januari, 2020

  Fler svenska börsbolag ser en sämre tillväxt under 2020, enligt en färsk undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Oron i svenska bolag: Går mot dystrare tider (DI)

  6 augusti, 2019

  Svenska börsbolag tror på dämpad tillväxt inför andra halvåret 2019 och vidare in i 2020, enligt en färsk undersökning. 

  Läs artikeln på Dagens Industri

 • Tvivel om Huawei i börsbolag (DI)

  26 juni, 2019

  Även om det officiellt aldrig sägs, litar inte svenska börsbolag på Huawei. Av 100 tillfrågade nyckelchefer svarar 94 att de ser en risk med den kinesiska telekomjätten – när de får vara anonyma.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Kvartalshysterin döms ut (DI)

  23 april, 2019

  En majoritet av börsbolagen vill sluta med kvartalsrapporteringen eftersom systemet hämmar bolagens ekonomiska tillväxt, visar en ny undersökning. 

  Läs hela artikeln från Dagens Industri

 • Håll ut – i sommar vänder konjunkturen uppåt igen (DI)

  29 januari, 2019

  I sommar vänder det. Det är framför allt under det andra halvåret som börsbolagens försäljningschefer räknar med tillväxt enligt en ny undersökning.

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Sämre humör hos säljchefer (DI)

  4 oktober, 2018

  Optimismen svalnar hos börsbolagens försäljningschefer. Allt färre räknar med att årets försäljning överträffar fjolårets, enligt en ny undersökning.

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Sextrakasserier förekommer i 6 av 10 börsbolag (SvD)

  6 april, 2018

  Hela sex av tio svenska börsbolag upplever att sexuella trakasserier eller närmanden förekommer i affärssammanhang. Detta enligt en ny undersökning, där 100 börsbolagschefer har intervjuats. 

  Läs artikeln från SvD Näringsliv (pdf)

 • Börsbolagens säljchefer spår starkt 2018 (DI)

  6 mars, 2018

  Trots en svajig börs ser de noterade bolagen ljust på framtiden. 83 procent av företagen tror att försäljningen ska öka i år, visar en färsk undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Börsbolag sugna på köp (DI)

  4 oktober, 2017

  Ett av tre svenska börsbolag spår att förvärven kommer att öka under det kommande året, enligt den nya Säljindikatorn som publiceras inom kort. 

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Ett år till valet – här är fackens och företagarnas skilda agendor (SvD)

  9 september, 2017

  Börsbolagen livrädda för osäkerheten i politiken. 

  Läs artikeln från SvD (pdf)

 • Börsvd:ar inte lika positiva (DI)

  12 augusti, 2017

  Börsbolagen är fortsatt optimistiska om konjunkturen. Men efter första halvåret börjar topparna tona ned förväntningarna på 2017. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Ny undersökning: Sociala medier ökar inte försäljningen (CS)

  9 juni, 2017

  Uppfattningen att sociala medier boostar försäljningen är överskattad enligt en ny undersökning. Svenska börsbolag föredrar i stället kundmöten för att hitta fler affärer. 

  Läs artikeln från Computer Sweden

 • Börsbolag litar inte på upphandlingslagen (DS)

  17 april, 2017

  En majoritet av börsbolagen är missnöjda med de offentliga upphandlingarna. Skattepengar anses inte användas på bästa sätt och misstanke finns om riggade upphandlingar, visar en undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Samhälle (pdf)

 • Börsbolag missnöjda med offentliga upphandlingar (DN)

  28 mars, 2017

  En majoritet av börsbolagen anser att upphandlingar fungerar dåligt, Visar en ny undersökning. I slutändan kan det handla om slöseri med offentliga medel. 

  Läs artikeln från Dagens Nyheter (pdf)

 • Börsbolagens säljchefer spår starkt 2017 (DI)

  3 januari, 2017

  Optimismen spirar bland säljcheferna på svenska börsbolag. Fler än åtta av tio spår att försäljningen kommer att öka under 2017, enligt den kommande upplagan av Säljindikatorn som DI tagit del av. 

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Börsbolag vill slopa kvartalsrapporter (DI)

  17 oktober, 2016

  Två av tre börsnoterade bolag tycker att kvartalsrapporteringen skapar ett allt för kortsiktigt tankesätt på marknaden, visar en ny studie. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Börsbolag räds inte bostadsbrist (DN)

  12 september, 2016

  Två av tre börsbolag anser inte att bostadsbrister påverkar företagets tillväxt, enligt en enkät som marknadskonsulten PMP har låtit göra. 

  Läs artikeln från DN (jpg)

 • Bolag tror på ökad försäljning i höst (SR)

  22 augusti, 2016

  Många bolag på Stockholmsbörsen är positiva inför hösten. Det visar en undersökning som PMP Marknadskonsult gjort.

  Läs artikeln från Sverige Radio

 • Stockholmsbörsens bolag spår försäljningsökning i höst (AV)

  22 augusti, 2016

  Flera av Stockholmsbörsens bolag är positiva till hösten och spår att försäljningen kommer att öka under andra halvåret i år i jämförelse med samma period i fjol.

  Läsa artikeln från Affärs Världen

 • Svenska storföretag på efterkälken (CS)

  25 september, 2015

  E-handeln för företag som säljer till andra företag, B2B, växer så det knakar. Men de svenska företagen hänger inte med. Tre av fyra börsbolag saknar fortfarande e-handel.

  Läs artikeln hos Computer Sweden

 • Får företag att lyssna på sina kunder (DI)

  7 augusti, 2015

  Extraknäcket för en reklambyrå fick den 19-årige fotbollsspelaren Mikael Julher att byta mål.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Fortsatt tro på tillväxt bland svenska börsbolag (SvD)

  31 juli, 2015

  Svenska börsbolag gick in med en positiv syn på 2015. Osäkerheter i världsekonomin har inte påverkat självförtroendet, visar en ny undersökning.

  Läs artikeln från Svenska Dagbladet (pdf)

Jobba här

Vill du också bli PMP:are? 

Vi letar ständigt efter högpresterande medarbetare som är rätt för oss och för våra kunder. Speciellt intressant är du som har hög kompetens inom försäljning, projektledning, kommunikation och har goda språkkunskaper. På PMP får du varje dag arbeta med uppdrag som har starkt fokus på resultat och måluppfyllelse. Är du beredd att prestera på toppnivå är du välkommen att skicka en presentation av dig själv. Kanske leder det till att du blir en PMP:are.

Jobba här

Vill du också bli PMP:are? 

Vi letar ständigt efter högpresterande medarbetare som är rätt för oss och för våra kunder. Speciellt intressant är du som har hög kompetens inom försäljning, projektledning, kommunikation och har goda språkkunskaper. På PMP får du varje dag arbeta med uppdrag som har starkt fokus på resultat och måluppfyllelse. Är du beredd att prestera på toppnivå är du välkommen att skicka en presentation av dig själv. Kanske leder det till att du blir en PMP:are.

Hitta hit

Vi sitter i ett ljusgult hus nära Svartån i centrala Örebro. Adressen är Olaigatan 34, och 019-670 11 00 är telefonnumret. Välkommen hit.

019 - 670 11 00
Olaigatan 34, 703 61 Örebro

Hitta hit

Vi sitter i ett ljusgult hus nära Svartån i centrala Örebro. Adressen är Olaigatan 34, och 019-670 11 00 är telefonnumret. Välkommen hit. 

019 - 670 11 00
Olaigatan 34, 703 61 Örebro

Kontakt

Mikael Julher
CEO/Customer Development Manager

070-530 77 94
mikael.julher@pmp.se

PMP_Lotta

Lotta Gustafsson
Customer Development Manager 

070-533 77 97
charlotta.gustafsson@pmp.se