PMP leder Think Tanks med e-handelsbolag

Castellum har gett PMP i uppdrag att samla eliten inom e-handel till ett nytt koncept som vi kallar The Think Tank. E-handeln ökar explosionsartat och det finns stora behov av nya logistikanlägningar, något Castellum tillhandahåller. De PMP-ledda eventen i Göteborg och Stockholm ger e-handlarna möjlighet att träffa företrädare för framgångsrika e-handelsbolag för att utbyta erfarenheter och bygga relationer. Det har upplevts mycket positivt, vilket rösterna från de här två deltagarna understryker:

”Jag har varit i branschen i 25 år och trodde jag kunde allt. Men efter det här har jag insett att jag har mycket kvar att lära.”

”De flesta av oss har sett varandra, men aldrig träffats. Nu får vi tillfälle till det, och det är värdefullt.”