1.
Varför ska du ställa mer än
12 frågor i dina kundmöten?

Den genomsnittliga säljaren ställer 12 frågor i kundmöten. Säljaren med 18 välriktade frågor ökar försäljningen +17% (enligt empiriska studier).

Varför frågar du dig kanske? Jo – när en större del av mötet riktas mot kundens situation och behov, då får ni och kunden grepp om problemen ni ska lösa och det är just det som säljer.

Varför för få frågor? Det beror ofta på att man är rädd att trassla in sig i ovana situationer, att man har bråttom eller känner oro att kunden ska tappa intresse (verkligheten är tvärtom).

Tips på vägen för att lyckas:
I nästa säljmöte du deltar på. Anteckna hur många frågor ni ställer och bedöm om ni fick svar på det ni behöver få svar på. Diskutera vad ni inte fick grepp om.
Utöka det personliga batteriet av frågor genom att ta fram en frågeguide till dina säljare. Träna på att ställa nya och fler frågor.

Lär er tekniken ”five why”, för att borra i de mest intressanta frågorna, för att komma åt roten i kundens problem.

Hör gärna av dig eller skicka mig reflektioner och idéer. Bäst är ju när man gör svåra saker tillsammans.