2.
Vad du säger spelar mindre roll.
Hur du säger det spelar störst roll.

Varför fokusera på VAD du säger när HUR du säger det avgör? Hur ofta tränar du på HUR du kommunicerar? Har du tränat i år? Senaste tre åren?

Barack Obama hade inte blivit president och Dr Martin Luther King hade inte gått till historien på det sätt han gjorde utan att idogt ha tränat paraverbal kommunikation. Paraverbal kommunikation är konsten HUR du kommunicerar.

Du kommer aldrig att få ut din fulla potential om du inte medvetet tränar din förmåga inom paraverbal kommunikation. Med paraverbal kommunikation ökar du dina chanser väsentligt att få accept för dina idéer och förslag oavsett om det är en kund, medarbetare eller chef du riktar dig mot.

Eftersom vi vet att du också kan bli en stjärna så får du här några enkla råd på hur du kan träna paraverbal kommunikation: Börja med något konkret att fokusera, exempelvis att använda pauser i dina framföranden. Med pausering är det mer spännande att lyssna på dig, för den du kommunicerar med får mer tid att tänka när du framför ditt budskap. Din samtalspart blir helt enkelt mer uppmärksam – när du använder pauser.

Ett annat tips är att stå upp när du pratar, ex vis i Teamsmöten. Du vill i möten såklart förmedla energi. Stående får du mer ”tryck” från din diafragma (dessutom kan du röra dig när du pratar stående). Träna dessa två delar framför en spegel. Testa att göra framföranden med och utan pauser och spela in dina olika framföranden på ex vis din smartphone. Lyssna och jämför därefter så hör du att du blir mer intressant att lyssna på när du använder pauser och när du står upp.

Förutom pausering är kroppsspråk, skiftande taltempo och artikulering några vanliga sätt att utveckla paraverbal kommunikation. Sänd oss gärna några rader om dina erfarenheter av paraverbal kommunikation och vad du har för knep.

För att bli bäst på Säljdriven tillväxt krävs träning. Om du vill träna tillsammans med oss på PMP så är du och ditt team välkomna att boka ett tillfälle när vi tränar tillsammans. Vi på PMP tränar varje vecka.