7.
Ökad kundlojalitet är värt miljoner.

Låt oss säga att du har en kund som köper för 1 Mkr per år med duration tio år. Då är Life Time Value (LTV) 10 Mkr. Om du utvecklar kundrelationen så att kunden stannar 15 år ökar LTV till 15 Mkr (ännu mer om den fina relationen ger mer än 1 MSEK per år). Tänk vilken utväxling när det gäller tillväxt och lönsamhet!

Här är några råd om hur du kan utveckla ert kundkapital:

Fråga dig själv, vilken företagskultur har ni? Ett sätt att bedöma kultur är att analysera innehållet på era ledningsgruppmöten. Hur stor del av mötena går åt till kunder och affärer? Läge att omdisponera agendan?

Hur många dagar träning per år får era medarbetare när det gäller hur de ska hantera kunder, kundmöten, kundbehov, kundklagomål, förhandlingar och annat som stärker era affärer och kundrelationer? Tumregeln är enkel. Ju mer konkret träning – desto bättre effekt i kundrelationen = där det händer.

Har ni tydliga kundansvariga som svarar för att affärsrelationen med kunden utvecklas på rätt sätt? Behövs kanske inte på alla kunder men ska finnas på alla prioriterade kunder.

Sätt mål för duration och följ upp detta. Det behöver inte göras på alla kunder utan kan göras på särskilt intressanta/viktiga kunder. Här menar vi äkta duration – d v s fakturering över kalendertid.

Hur vill du förstärka er kultur och förmåga att göra affärer och bygga kundrelationer?

Dela gärna med dig av dina idéer så lovar vi att vara bollplank åt dig.