PMP_1
PMP_Marknadskonsult

Vinn och utveckla kunder tillsammans med oss

Våra kundsamarbeten är framgångsrika. ABB, Skanska, Previa, Sweco och CGI är exempel på kunder som i mer än tio år samarbetat med oss på PMP kring säljdriven tillväxt. Vi arbetar internationellt för våra kunder och har språkkompetens för ett flertal länder. 

Vinn och utveckla kunder tillsammans med oss

Våra kundsamarbeten är framgångsrika. ABB, Skanska, Previa, Sweco och CGI är exempel på kunder som i mer än tio år samarbetat med oss på PMP kring säljdriven tillväxt. Vi arbetar internationellt för våra kunder och har språkkompetens för ett flertal länder. 

Vår affärsidé

PMP tillför säljdriven tillväxt till ledande företag med kvalificerad försäljning. Med professionalism, erfarenhet och kunskap tillför vi affärsmöjligheter och framåtanda. 

Vår historia

1985 grundas företaget PMP Marknadskonsult AB. 1989 blev Mikael Julher ensam ägare och verksamheten tog fart på allvar med Ericsson, ABB och flera IT-företag som kunder. Sedan starten har kundorientering och målfokus varit hörnstenar.

Vårt Nöjd-Kund-Index (NKI) är i genomsnitt 91 procent för åren
1996–2017!

Vår affärsidé

PMP tillför säljdriven tillväxt till ledande företag med kvalificerad försäljning. Med professionalism, erfarenhet och kunskap tillför vi affärsmöjligheter och framåtanda. 

Vår historia

1985 grundas företaget PMP Marknadskonsult AB. 1989 blev Mikael Julher ensam ägare och verksamheten tog fart på allvar med Ericsson, ABB och flera IT-företag som kunder. Sedan starten har kundorientering och målfokus varit hörnstenar.

Vårt Nöjd-Kund-Index (NKI) är i genomsnitt 91 procent för åren
1996–2017!

Vi hjälper dig att skapa säljdriven tillväxt

En effektiv affärsprocess kan alltid bli effektivare. Det vet vi. Våra beprövade arbetsmetoder grundar sig på mer än 30 års erfarenhet och utgår från de två mest rimliga sätten att öka försäljningen: Att vinna nya kunder respektive att utveckla försäljningen hos befintliga kunder. 

Vi utvärderar och mäter alla våra uppdrag för att exakt se vad vårt samarbete ger tillbaka i kronor – PMP ROI (Return On Investment). PMP ROI är just nu 18 vilket betyder att varje investerad tusenlapp ger 18.000 kronor tillbaka i form av ökad försäljning (inom 36 månader).

marknads-salj-processen

Att vinna nya kunder

Vi vet hur du ska göra för att hitta och vinna nya kunder – PMP har utvecklat en systematik som håller hela vägen till order. Hemligheten är att genom marknadsföring vaska fram rätt affärsmöjligheter som era säljare sedan omvandlar till order – att identifiera rätt nykunder och skapa förutsättningar för säljare/kundteam att göra ett bra arbete. ”First Meeting Excellence” är ett exempel på hur vi tränar och coachar säljare till mer framgångsrikt nykundsarbete.

Att vinna nya kunder:
– Identifiera målmarknad
– Samla in kunskap om nykunder
– Säljdriven kommunikation – kommunicera med nykunder
– Identifiera affärsmöjligheter hos nykunder
– Utbildning och praktisk träning av säljare i affärsmannaskap och
  First Meeting Excellence
– Skapa relationer genom möten, workshops och seminarier
– Mäta och styra nykundsarbete
– Analysera, dra slutsatser och vidta rätt åtgärder

Att utveckla befintliga kundrelationer

En stor kund är ibland så omfattande att den i sig kan betraktas som en ”marknad”. Med vår erfarenhet kan vi tillföra nya förutsättningar för er att utveckla affären hos era storkunder. Ni går från att vara erkänd inom ett affärsområde hos en kund till nya affärsområden hos samma kund. Nya kontaktvägar, ny kundinformation, nytänkande och metodiskt arbete ger nya möjligheter. Vi tillför information, framåtanda och systematik för förbättrat säljresultat!

Att utveckla befintliga kundrelationer:
– Kartläggning av nya och bredare kontaktvägar
– Kontakt med fler personer hos befintliga kunder
– Kartlägga behov och verksamhetsförändringar (nya affärsmöjligheter)
– Kunskap om hur konkurrenter opererar hos era kunder
– Påverka kunderna via kommunikation
– Utveckla relationer genom möten, workshops och seminarier
– Ge säljare ny energi, metodstöd och inspiration
– Mål, mätning och resultat
– Analysera, dra slutsatser och vidta rätt åtgärder

Vi hjälper dig att skapa säljdriven tillväxt

En effektiv affärsprocess kan alltid bli effektivare. Det vet vi. Våra beprövade arbetsmetoder grundar sig på mer än 30 års erfarenhet och utgår från de två mest rimliga sätten att öka försäljningen: Att vinna nya kunder respektive att utveckla försäljningen hos befintliga kunder. 

Vi utvärderar och mäter alla våra uppdrag för att exakt se vad vårt samarbete ger tillbaka i kronor – PMP ROI (Return On Investment). PMP ROI är just nu 18 vilket betyder att varje investerad tusenlapp ger 18.000 kronor tillbaka i form av ökad försäljning (inom 36 månader).

marknads-salj-processen

Att vinna nya kunder

Vi vet hur du ska göra för att hitta och vinna nya kunder – PMP har utvecklat en systematik som håller hela vägen till order. Hemligheten är att genom marknadsföring vaska fram rätt affärsmöjligheter som era säljare sedan omvandlar till order – att identifiera rätt nykunder och skapa förutsättningar för säljare/kundteam att göra ett bra arbete. ”First Meeting Excellence” är ett exempel på hur vi tränar och coachar säljare till mer framgångsrikt nykundsarbete.

Att vinna nya kunder:
– Identifiera målmarknad
– Samla in kunskap om nykunder
– Säljdriven kommunikation – kommunicera med nykunder
– Identifiera affärsmöjligheter hos nykunder
– Utbildning och praktisk träning av säljare i affärsmannaskap och
  First Meeting Excellence
– Skapa relationer genom möten, workshops och seminarier
– Mäta och styra nykundsarbete
– Analysera, dra slutsatser och vidta rätt åtgärder

Att utveckla befintliga kundrelationer

En stor kund är ibland så omfattande att den i sig kan betraktas som en ”marknad”. Med vår erfarenhet kan vi tillföra nya förutsättningar för er att utveckla affären hos era storkunder. Ni går från att vara erkänd inom ett affärsområde hos en kund till nya affärsområden hos samma kund. Nya kontaktvägar, ny kundinformation, nytänkande och metodiskt arbete ger nya möjligheter. Vi tillför information, framåtanda och systematik för förbättrat säljresultat!

Att utveckla befintliga kundrelationer:
– Kartläggning av nya och bredare kontaktvägar
– Kontakt med fler personer hos befintliga kunder
– Kartlägga behov och verksamhetsförändringar (nya affärsmöjligheter)
– Kunskap om hur konkurrenter opererar hos era kunder
– Påverka kunderna via kommunikation
– Utveckla relationer genom möten, workshops och seminarier
– Ge säljare ny energi, metodstöd och inspiration
– Mål, mätning och resultat
– Analysera, dra slutsatser och vidta rätt åtgärder

Resultatgaranti för säljdriven tillväxt

PMP kan ge dig garanti på att du når de resultat du vill uppnå. Det innebär delad risk där PMPs fulla ersättning faller ut först när resultaten uppnåtts. PMP kompenseras för detta risktagande genom att vi erhåller en premie när målet är nått – en win-win-premie!

Resultatgarantin kan användas i uppdrag där det finns en tydlig och mätbar målbild. Det kan exempelvis vara:
– Antal nya kunder som ni skriver kontrakt med.
– Antal affärsmöjligheter som PMP levererar.
– Antal kundmöten med utpekade kunder och kontaktpersoner som ni genomför.
– Ökad marknadsnärvaro hos era säljare.
– Uppmärksamhetsvärde i kommunikation.
– Antal deltagare på ett seminarium.
– Antal svar i en kundenkät.

Resultatgaranti innebär att PMP tar tydligare och större ansvar för era affärer. Det vill vi diskutera vidare med dig – kontakta oss så berättar vi mer!

Resultatgaranti för säljdriven tillväxt

PMP kan ge dig garanti på att du når de resultat du vill uppnå. Det innebär delad risk där PMPs fulla ersättning faller ut först när resultaten uppnåtts. PMP kompenseras för detta risktagande genom att vi erhåller en premie när målet är nått – en win-win-premie!

Resultatgarantin kan användas i uppdrag där det finns en tydlig och mätbar målbild. Det kan exempelvis vara:
– Antal nya kunder som ni skriver kontrakt med.
– Antal affärsmöjligheter som PMP levererar.
– Antal kundmöten med utpekade kunder och kontaktpersoner som ni genomför.
– Ökad marknadsnärvaro hos era säljare.
– Uppmärksamhetsvärde i kommunikation.
– Antal deltagare på ett seminarium.
– Antal svar i en kundenkät.

Resultatgaranti innebär att PMP tar tydligare och större ansvar för era affärer. Det vill vi diskutera vidare med dig – kontakta oss så berättar vi mer!

Fakta Säljindikatorn

Säljindikatorn är ett verktyg du använder för affärsplanering, på konferenser och vid beslut om hur ni ska agera för att öka försäljningen. Ett verktyg som kan öka er försäljning med flera procent. 

Det här får du:
– En rapport två gånger per år med färsk kunskap om viktiga och aktuella frågor inom försäljning.
– Fyra tillfällen per år där du via telefon och dator får ta del av fördjupad analys och ställa frågor till våra experter – och lyssna på andra chefer.
– Möjlighet att använda rapporten internt i konferenser och möten, för t ex er affärsplanering.
– Fördjupad analys anpassad för ditt företag (tillägg). 

Du betalar 1 600 SEK/månad (exkl moms) –
beställ ditt abonnemang här

Säljindikatorn är den enskilt viktigaste kunskapskällan inom säljdriven tillväxt och ger kunskap om hur 100 svenska börsbolag tänker, planerar och agerar för att öka sin försäljning. Säljindikatorn baseras på intervjuer med 100 sälj- och marknadschefer på svenska börsbolag som genomförs av PMP Marknadskonsult två gånger per år. 

Fakta Säljindikatorn

Säljindikatorn är ett verktyg du använder för affärsplanering, på konferenser och vid beslut om hur ni ska agera för att öka försäljningen. Ett verktyg som kan öka er försäljning med flera procent. 

Det här får du:
– En rapport två gånger per år med färsk kunskap om viktiga och aktuella frågor inom försäljning.
– Fyra tillfällen per år där du via telefon och dator får ta del av fördjupad analys och ställa frågor till våra experter – och lyssna på andra chefer.
– Möjlighet att använda rapporten internt i konferenser och möten, för t ex er affärsplanering.
– Fördjupad analys anpassad för ditt företag (tillägg). 

Du betalar 1 600 SEK/månad (exkl moms) –
beställ ditt abonnemang här

Säljindikatorn är den enskilt viktigaste kunskapskällan inom säljdriven tillväxt och ger kunskap om hur 100 svenska börsbolag tänker, planerar och agerar för att öka sin försäljning. Säljindikatorn baseras på intervjuer med 100 sälj- och marknadschefer på svenska börsbolag som genomförs av PMP Marknadskonsult två gånger per år. 

Kunder

 • Stefan Lindqvist, Head of Sales Development - 3 Step IT

  Stefan Lindqvist, Head of Sales Development - 3 Step IT

  ”Vi förstod vikten av ett proaktivt nykundsarbete för att växa och vinna ny marknad – men med begränsade säljresurser blev det arbetet ändå lite halvhjärtat. Tills vi bestämde oss för att hitta en ny, proaktiv lösning. Nu, efter fyra års metodiskt och målmedvetet arbete har vi kommit till en helt ny nivå. Tillsammans med PMP har vi utvecklat ett samarbete för vårt nykundsarbete baserat på ett smart och effektivt arbetssätt och klara målsättningar. Vår pipeline har kontinuerligt fyllts på med kvalificerade leads. På köpet har vi fått en ökad medvetenhet om styrkorna i vår säljprocess. Det som tidigare var något av ett dåligt samvete driver vi idag med ett helt annat engagemang och fokus. Resultatet? Under 2015 tog vi nya affärer till ett värde av ca 60 MSEK.”
 • Gottfrid Seidevall, Försäljningschef - Bravida Säkerhet

  Gottfrid Seidevall, Försäljningschef - Bravida Säkerhet

  ”Vi har vuxit i snitt 10-15 procent per år de senaste åren, på en marknad som växer 5-7 procent. Och vi har vuxit med lönsamhet. Vi har gått från en reaktiv till proaktiv säljkultur med ökad aktivitetsnivå hos våra säljare. Idag genomför vi fler säljmöten och har också blivit bättre på att identifiera kundernas problem och kvalificera våra kundämnen, vi springer på mer rätt affärer. Samarbetet med PMP har framför allt givit oss verktyg att öka aktivitetsnivån och träffsäkerheten. Vi har också genom hela processen haft en nära, coachande dialog. Det är tufft att driva förändringsarbete, då är det en styrka att ha en extern partner som bollplank. Alla pratar om att man vill genomföra förändringar och bli mer proaktiva – vi har gjort det.”
 • Mikael Wallin, Business Development Director - CGI

  Mikael Wallin, Business Development Director - CGI

  ”Vi bestämde oss för att gå från ord till handling – vi insåg att vår fortsatta framgång krävde ökad proaktivtet i säljarbetet. Målet var framför allt att öka vår kundnärvaro, det vill säga att träffa kunderna oftare och bredda kontaktytan även utanför IT-avdelningarna. Vi ville också träna vår förmåga att lyssna ännu bättre på kunderna för att bättre förstå deras behov och utmaningar och därmed bli mer träffsäkra i våra erbjudanden. Sagt och gjort – sedan dess har vi fördubblat vår kundnärvaro. PMP har hjälpt oss att verkligen få den önskade förändringen att faktiskt hända. Idag är vi mer proaktiva, vågar sticka ut hakan lite mer och skapar nya lönsamma affärer.”
 • Peter Sjölin, Affärschef Entreprenad och Service - Comfort

  Peter Sjölin, Affärschef Entreprenad och Service - Comfort

  ”Vi har precis ingått ett ramavtal med JSB som motsvarar ett värde av 160 MSEK – ett viktigt avtal för våra VVS-entreprenörer. Comfort är en medlemsägd organisation där affären normalt hanteras av den lokala VVS-entreprenören på en lokal marknad. Vi som jobbar centralt inom Comfort ska bidra med större nationella entreprenadaffärer som kommer de lokala medlemsföretagen till del. Vår utmaning är att med få personer hinna driva på i den takt vi önskar. Därför tog vi beslutet att ta PMPs hjälp för att snabbare komma framåt. Samarbetet med PMP har bl a resulterat i identifiering och kvalificering av rätt kunder och målpersoner, vilket gett kvalificerade affärsmöten med rätt beslutsfattare på de utvalda verksamheterna. Nu har vi tillsammans hittat en väg till en nationell marknad som våra lokala medlemsföretag själva inte adresserar – nu kommer vi snabbt och effektivt framåt mot nya affärer!”

Kunder

 • Stefan Lindqvist, Head of Sales Development - 3 Step IT

  Stefan Lindqvist, Head of Sales Development - 3 Step IT

  ”Vi förstod vikten av ett proaktivt nykundsarbete för att växa och vinna ny marknad – men med begränsade säljresurser blev det arbetet ändå lite halvhjärtat. Tills vi bestämde oss för att hitta en ny, proaktiv lösning. Nu, efter fyra års metodiskt och målmedvetet arbete har vi kommit till en helt ny nivå. Tillsammans med PMP har vi utvecklat ett samarbete för vårt nykundsarbete baserat på ett smart och effektivt arbetssätt och klara målsättningar. Vår pipeline har kontinuerligt fyllts på med kvalificerade leads. På köpet har vi fått en ökad medvetenhet om styrkorna i vår säljprocess. Det som tidigare var något av ett dåligt samvete driver vi idag med ett helt annat engagemang och fokus. Resultatet? Under 2015 tog vi nya affärer till ett värde av ca 60 MSEK.”
 • Gottfrid Seidevall, Försäljningschef - Bravida Säkerhet

  Gottfrid Seidevall, Försäljningschef - Bravida Säkerhet

  ”Vi har vuxit i snitt 10-15 procent per år de senaste åren, på en marknad som växer 5-7 procent. Och vi har vuxit med lönsamhet. Vi har gått från en reaktiv till proaktiv säljkultur med ökad aktivitetsnivå hos våra säljare. Idag genomför vi fler säljmöten och har också blivit bättre på att identifiera kundernas problem och kvalificera våra kundämnen, vi springer på mer rätt affärer. Samarbetet med PMP har framför allt givit oss verktyg att öka aktivitetsnivån och träffsäkerheten. Vi har också genom hela processen haft en nära, coachande dialog. Det är tufft att driva förändringsarbete, då är det en styrka att ha en extern partner som bollplank. Alla pratar om att man vill genomföra förändringar och bli mer proaktiva – vi har gjort det.”
 • Mikael Wallin, Business Development Director - CGI

  Mikael Wallin, Business Development Director - CGI

  ”Vi bestämde oss för att gå från ord till handling – vi insåg att vår fortsatta framgång krävde ökad proaktivtet i säljarbetet. Målet var framför allt att öka vår kundnärvaro, det vill säga att träffa kunderna oftare och bredda kontaktytan även utanför IT-avdelningarna. Vi ville också träna vår förmåga att lyssna ännu bättre på kunderna för att bättre förstå deras behov och utmaningar och därmed bli mer träffsäkra i våra erbjudanden. Sagt och gjort – sedan dess har vi fördubblat vår kundnärvaro. PMP har hjälpt oss att verkligen få den önskade förändringen att faktiskt hända. Idag är vi mer proaktiva, vågar sticka ut hakan lite mer och skapar nya lönsamma affärer.”
 • Peter Sjölin, Affärschef Entreprenad och Service - Comfort

  Peter Sjölin, Affärschef Entreprenad och Service - Comfort

  ”Vi har precis ingått ett ramavtal med JSB som motsvarar ett värde av 160 MSEK – ett viktigt avtal för våra VVS-entreprenörer. Comfort är en medlemsägd organisation där affären normalt hanteras av den lokala VVS-entreprenören på en lokal marknad. Vi som jobbar centralt inom Comfort ska bidra med större nationella entreprenadaffärer som kommer de lokala medlemsföretagen till del. Vår utmaning är att med få personer hinna driva på i den takt vi önskar. Därför tog vi beslutet att ta PMPs hjälp för att snabbare komma framåt. Samarbetet med PMP har bl a resulterat i identifiering och kvalificering av rätt kunder och målpersoner, vilket gett kvalificerade affärsmöten med rätt beslutsfattare på de utvalda verksamheterna. Nu har vi tillsammans hittat en väg till en nationell marknad som våra lokala medlemsföretag själva inte adresserar – nu kommer vi snabbt och effektivt framåt mot nya affärer!”

Nyheter/Press

 • Sextrakasserier förekommer i 6 av 10 börsbolag (SvD)

  6 april, 2018

  Hela sex av tio svenska börsbolag upplever att sexuella trakasserier eller närmanden förekommer i affärssammanhang. Detta enligt en ny undersökning, där 100 börsbolagschefer har intervjuats. 

  Läs artikeln från SvD Näringsliv (pdf)

 • Börsbolagens säljchefer spår starkt 2018 (DI)

  6 mars, 2018

  Trots en svajig börs ser de noterade bolagen ljust på framtiden. 83 procent av företagen tror att försäljningen ska öka i år, visar en färsk undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Ny undersökning: Sociala medier ökar inte försäljningen (CS)

  9 juni, 2017

  Uppfattningen att sociala medier boostar försäljningen är överskattad enligt en ny undersökning. Svenska börsbolag föredrar i stället kundmöten för att hitta fler affärer. 

  Läs artikeln från Computer Sweden

 • Börsbolag litar inte på upphandlingslagen (DS)

  17 april, 2017

  En majoritet av börsbolagen är missnöjda med de offentliga upphandlingarna. Skattepengar anses inte användas på bästa sätt och misstanke finns om riggade upphandlingar, visar en undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Samhälle (pdf)

 • Börsbolag missnöjda med offentliga upphandlingar (DN)

  28 mars, 2017

  En majoritet av börsbolagen anser att upphandlingar fungerar dåligt, Visar en ny undersökning. I slutändan kan det handla om slöseri med offentliga medel. 

  Läs artikeln från Dagens Nyheter (pdf)

 • Börsbolagens säljchefer spår starkt 2017 (DI)

  3 januari, 2017

  Optimismen spirar bland säljcheferna på svenska börsbolag. Fler än åtta av tio spår att försäljningen kommer att öka under 2017, enligt den kommande upplagan av Säljindikatorn som DI tagit del av. 

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Börsbolag vill slopa kvartalsrapporter (DI)

  17 oktober, 2016

  Två av tre börsnoterade bolag tycker att kvartalsrapporteringen skapar ett allt för kortsiktigt tankesätt på marknaden, visar en ny studie. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Börsbolag räds inte bostadsbrist (DN)

  12 september, 2016

  Två av tre börsbolag anser inte att bostadsbrister påverkar företagets tillväxt, enligt en enkät som marknadskonsulten PMP har låtit göra. 

  Läs artikeln från DN (jpg)

 • Bolag tror på ökad försäljning i höst (SR)

  22 augusti, 2016

  Många bolag på Stockholmsbörsen är positiva inför hösten. Det visar en undersökning som PMP Marknadskonsult gjort.

  Läs artikeln från Sverige Radio

 • Stockholmsbörsens bolag spår försäljningsökning i höst (AV)

  22 augusti, 2016

  Flera av Stockholmsbörsens bolag är positiva till hösten och spår att försäljningen kommer att öka under andra halvåret i år i jämförelse med samma period i fjol.

  Läsa artikeln från Affärs Världen

 • Svenska storföretag på efterkälken (CS)

  25 september, 2015

  E-handeln för företag som säljer till andra företag, B2B, växer så det knakar. Men de svenska företagen hänger inte med. Tre av fyra börsbolag saknar fortfarande e-handel.

  Läs artikeln hos Computer Sweden

 • Får företag att lyssna på sina kunder (DI)

  7 augusti, 2015

  Extraknäcket för en reklambyrå fick den 19-årige fotbollsspelaren Mikael Julher att byta mål.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Fortsatt tro på tillväxt bland svenska börsbolag (SvD)

  31 juli, 2015

  Svenska börsbolag gick in med en positiv syn på 2015. Osäkerheter i världsekonomin har inte påverkat självförtroendet, visar en ny undersökning.

  Läs artikeln från Svenska Dagbladet (pdf)

 • Börsbolagen vädrar morgonluft (SvD)

  23 februari, 2015

  Bolagen på Stockholmsbörsen vädrar ordentligt med morgonluft. Börsbolagens försäljnings- och marknadschefer är ovanligt optimistiska i sina tillväxtprognoser i år, visar en ny undersökning.

  Läs artikeln på Svenska Dagbladet

 • Svenska säljare mätta (DI)

  28 januari, 2015

  Bara 13 procent av de svenska börsbolagens säljare är hungriga, om man ska tro deras chefer. Dessutom saknar de mod och är dåliga på att hitta nya kundbehov.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Svenska storbolag är för fega (DI)

  6 december, 2014

  De svenska storbolagen är för fega och vågar inte delegera. Det kan slå hårt mot konkurrenskraften.

  Läs artikeln på Dagens Industri

 • Marknadsföring i blindo (DI)

  10 november, 2014

  Hälften av de svenska börsbolagen anser att marknadsföringen inte har någon större effekt på försäljningen. 40 procent mäter inte heller effekten av sina investeringar.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Tillväxten är på väg tillbaka (DI)

  5 september, 2014

  Börsbolagens marknads- och försäljningschefer är kompakt optimistiska inför hösten. Tre av fyra räknar med tillväxt under andra halvåret och bara 2 procent tror på fallande intäkter. Det visar en undersökning med 100 tillfrågade börsbolag.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Börsens it-bolag tror på ljus höst (CS)

  2 september, 2013

  Över hälften av de börsnoterade it-bolagen kommer att öka sin tillväxt i höst. I alla fall om man ska tro företagens försäljnings- och marknadschefer.

  Läs artikeln från Computer Sweden (pdf)

 • Stockholmsbörsen ska upp (DI)

  26 augusti, 2013

  Tongångarna i de svenska börsföretagen blir allt ljusare. Vartannat bolag räknar med ökad försäljning under andra halvåret. Exportföretagen är de största optimisterna, framgår det av en gallup från PMP Marknadskosult.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Det företag som uppfattar kundernas krav vinner (SvD)

  23 maj, 2013

  Många svenska företag har svårt att möta kundens nya behov och beteenden.

  Läs artikeln från Svenska Dagbladet (pdf)

 • Företagen är slösaktiga (DI)

  2 maj, 2013

  Förra året lade svenska företag över 66 miljarder kronor på marknadsföring. Ändå är det bara fyra av tio börsbolag som bryr sig om att mäta om investeringen leder till ökad försäljning, visar en ny undersökning.

  Läs hela artikeln från Dagens Industri

 • Skånskt mörker för konsulterna (IT24)

  28 februari, 2013

  It-konsultbolagen såg vinsterna sjunka 2012. Den kärva marknaden i Skåne och de allt snålare telekomföretagen ställer till det. Nu kan ändå en ljusning vara på gång…

  Läs hela artikeln från IT24 (pdf)

Nyheter/Press

 • Sextrakasserier förekommer i 6 av 10 börsbolag (SvD)

  6 april, 2018

  Hela sex av tio svenska börsbolag upplever att sexuella trakasserier eller närmanden förekommer i affärssammanhang. Detta enligt en ny undersökning, där 100 börsbolagschefer har intervjuats. 

  Läs artikeln från SvD Näringsliv (pdf)

 • Börsbolagens säljchefer spår starkt 2018 (DI)

  6 mars, 2018

  Trots en svajig börs ser de noterade bolagen ljust på framtiden. 83 procent av företagen tror att försäljningen ska öka i år, visar en färsk undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Ny undersökning: Sociala medier ökar inte försäljningen (CS)

  9 juni, 2017

  Uppfattningen att sociala medier boostar försäljningen är överskattad enligt en ny undersökning. Svenska börsbolag föredrar i stället kundmöten för att hitta fler affärer. 

  Läs artikeln från Computer Sweden

 • Börsbolag litar inte på upphandlingslagen (DS)

  17 april, 2017

  En majoritet av börsbolagen är missnöjda med de offentliga upphandlingarna. Skattepengar anses inte användas på bästa sätt och misstanke finns om riggade upphandlingar, visar en undersökning. 

  Läs artikeln från Dagens Samhälle (pdf)

 • Börsbolag missnöjda med offentliga upphandlingar (DN)

  28 mars, 2017

  En majoritet av börsbolagen anser att upphandlingar fungerar dåligt, Visar en ny undersökning. I slutändan kan det handla om slöseri med offentliga medel. 

  Läs artikeln från Dagens Nyheter (pdf)

 • Börsbolagens säljchefer spår starkt 2017 (DI)

  3 januari, 2017

  Optimismen spirar bland säljcheferna på svenska börsbolag. Fler än åtta av tio spår att försäljningen kommer att öka under 2017, enligt den kommande upplagan av Säljindikatorn som DI tagit del av. 

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Börsbolag vill slopa kvartalsrapporter (DI)

  17 oktober, 2016

  Två av tre börsnoterade bolag tycker att kvartalsrapporteringen skapar ett allt för kortsiktigt tankesätt på marknaden, visar en ny studie. 

  Läs artikeln från Dagens Industri

 • Börsbolag räds inte bostadsbrist (DN)

  12 september, 2016

  Två av tre börsbolag anser inte att bostadsbrister påverkar företagets tillväxt, enligt en enkät som marknadskonsulten PMP har låtit göra. 

  Läs artikeln från DN (jpg)

 • Bolag tror på ökad försäljning i höst (SR)

  22 augusti, 2016

  Många bolag på Stockholmsbörsen är positiva inför hösten. Det visar en undersökning som PMP Marknadskonsult gjort.

  Läs artikeln från Sverige Radio

 • Stockholmsbörsens bolag spår försäljningsökning i höst (AV)

  22 augusti, 2016

  Flera av Stockholmsbörsens bolag är positiva till hösten och spår att försäljningen kommer att öka under andra halvåret i år i jämförelse med samma period i fjol.

  Läsa artikeln från Affärs Världen

 • Svenska storföretag på efterkälken (CS)

  25 september, 2015

  E-handeln för företag som säljer till andra företag, B2B, växer så det knakar. Men de svenska företagen hänger inte med. Tre av fyra börsbolag saknar fortfarande e-handel.

  Läs artikeln hos Computer Sweden

 • Får företag att lyssna på sina kunder (DI)

  7 augusti, 2015

  Extraknäcket för en reklambyrå fick den 19-årige fotbollsspelaren Mikael Julher att byta mål.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Fortsatt tro på tillväxt bland svenska börsbolag (SvD)

  31 juli, 2015

  Svenska börsbolag gick in med en positiv syn på 2015. Osäkerheter i världsekonomin har inte påverkat självförtroendet, visar en ny undersökning.

  Läs artikeln från Svenska Dagbladet (pdf)

 • Börsbolagen vädrar morgonluft (SvD)

  23 februari, 2015

  Bolagen på Stockholmsbörsen vädrar ordentligt med morgonluft. Börsbolagens försäljnings- och marknadschefer är ovanligt optimistiska i sina tillväxtprognoser i år, visar en ny undersökning.

  Läs artikeln på Svenska Dagbladet

 • Svenska säljare mätta (DI)

  28 januari, 2015

  Bara 13 procent av de svenska börsbolagens säljare är hungriga, om man ska tro deras chefer. Dessutom saknar de mod och är dåliga på att hitta nya kundbehov.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

 • Svenska storbolag är för fega (DI)

  6 december, 2014

  De svenska storbolagen är för fega och vågar inte delegera. Det kan slå hårt mot konkurrenskraften.

  Läs artikeln på Dagens Industri

 • Marknadsföring i blindo (DI)

  10 november, 2014

  Hälften av de svenska börsbolagen anser att marknadsföringen inte har någon större effekt på försäljningen. 40 procent mäter inte heller effekten av sina investeringar.

  Läs artikeln från Dagens Industri (pdf)

Jobba på PMP

På PMP får du möjlighet att arbeta med stora, välkända företag. Vi är specialiserade på uppdrag med starkt fokus på resultat – att arbeta på PMP är utmanande. Hos oss möter du en kultur som främst är formad av tre värden: professionalism, närhet och målfokus. 

Om du har ledande kompetens inom försäljning, projektledning, kommunikation och goda språkkunskaper är du speciellt intressant för oss.

Du är välkommen att skicka en spontan presentation av dig själv!

Jobba på PMP

På PMP får du möjlighet att arbeta med stora, välkända företag. Vi är specialiserade på uppdrag med starkt fokus på resultat – att arbeta på PMP är utmanande. Hos oss möter du en kultur som främst är formad av tre värden: professionalism, närhet och målfokus. 

Om du har ledande kompetens inom försäljning, projektledning, kommunikation och goda språkkunskaper är du speciellt intressant för oss.

Du är välkommen att skicka en spontan presentation av dig själv!

Hitta till PMP

Svårt att hitta? Ring oss gärna, så guidar vi er till kontoret! 

019 - 670 11 00
Olaigatan 34, 703 61 Örebro

Hitta till PMP

Svårt att hitta? Ring oss gärna, så guidar vi er till kontoret! 

019 - 670 11 00
Olaigatan 34, 703 61 Örebro

Kontakta oss

Kontoret: 019 - 670 11 00
Mikael

Mikael Julher
CEO/Customer Development Manager

070-530 77 94
mikael.julher@pmp.se

Lotta

Lotta Gustafsson
Customer Development Manager 

070-533 77 97
charlotta.gustafsson@pmp.se

Kim

Kim Eide
Customer Development Manager 

070-210 26 88
kim.eide@pmp.se